umístění kampaně do nejatraktivnějších lokalit  

Umístění na velkých plochách s významným pohybem lidí zajišťuje, že je uvidí velké množství lidí. Jejich umístění před důležitými budovami navíc upoutá i neplánovanou pozornost kolemjdoucích. Výsledky několika našich kampaní dokazují, že tato média skutečně fungují.

Pavla Gomba, Unicef

PROJEKT OUTBANNER
Ukázka zpracování nabídky možné realizace kampaně