nejefektivnější z maloplošných reklamních prvků 

OUTBANNER splňuje klíčová kritéria úspěchu v našem silně konkurenčním prostředí - odlišnost, viditelnost a prostor pro efektivní komunikaci. Je médiem, které na ulici, byť přeplněné různými tabulemi a tabulkami, prostě nelze nevidět. Navíc plocha 1 m2 zcela zásadním způsobem rozšířila prostor pro komunikaci s našimi stávajícími i potenciálními zákazníky. To vše navíc za cenu plně srovnatelnou s klasickými navigačními tabulemi.Jan Tomášek, McDonald’s, Tylovo náměstí